Wavering… wavering…

Flowing tears,
Unspoken fears,
Fading cheers,
Myrth disappears…

Why must it shiver?
Why must it falter?
Why must it quiver?
Why loose that forever?

Evident alienation,
Patience all gone,
Why the bellowing?
No more waiting?

Heating like the iron,
Turned on ignition,
Bleeding with opinion,
Double bladed sermon…

Wavering it seems,
Wavering I think, it is,
Wavering in my mind,
Wavering, please be kind…

Advertisements

About chilledhoney

"INVICTUS" panulat na matalinhaga, panulat na tumatama… ang kaisipan at kahulugan ay napag-iisa…. mga kaisipang minsan ay matindi at maanghang pagkawika, ngunit minsan nama’y payak, humahaplos sa kamalayan, puso at isipan…. at sa aking maikling panahong paikot ikot dito sa harding aking tambayan… oras ay di ko namamalayan… sa mga puna at palagay, ako ay nasisiyahan…. napakasarap pakawalan ang malayang kaisipan….

Posted on February 17, 2014, in FREE FLOW. Bookmark the permalink. Leave a comment.

just speak your mind

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: