Fraternity or Sleep for Eternity? (Isang Paghimay)

( Walang magagawa sa inyong paghusga dahil ang mga pangyayari ay talagang nakakapag puyos ng damdamin. Tanging hiling, silipin ninyo aking payak na pananaw sa usaping ito.)

“Aking nais bigyang diin na ang aking mga pahayag ay pahayag ko lamang bilang opisyal at kasapi ng kapatirang kinabibilangan at hindi opisyal na pahayag ng aming samahan.  HIndi rin ito pagtatanggol sa Fraternity ngunit isa lamang malayang pagbalangkas sa kasalukuyang kalagayan at kinakaharap ng mga ito. Anuman ang inyong reaksyon sa aking maanghang na mga titik ay sa akin ituon at hindi kung kanino pa man. I will be wholly responsible and accountable for the consequences of  the strong statements I will make…”

Sa pagtakatak ng aking mga kataga, sa pagtapon ng aking tinta, nawa’y magkaroon ng kaunting linaw ang usaping ito, mula sa isang payak na pananaw. Hindi ako magbabanggit ng mga KAPATIRANG sangkot, sapagkat ang layunin ay himayin at paghiwalayin ang “kasalanan” ng mga  ‘taong mainit’ mula sa  kabuuang imahe at prinsipyo ng mga ‘kapatirang dapat ay nagkakalinga , dumadamay, naglilinang ng kakayahan at HINDI DAPAT PUMAPATAY’… MAHABA MAN, DASAL AY MABASA NINYO ITO.

Nainspire sa dalawang magkaibang pananaw at paraan ng pamamahayag … 25pesocupnoodles at Rocky Rivera.

AT DAHIL AKO AY ISANG LIBRA, NAIS KONG IBALANSE ANG USAPING NAKAKAGIGIL SA DALAWANG ASPETO:

 1. Ang PAGKITIL ng buhay na bigay ng Panginoon
 2. Ang muling PAGDUNGIS sa PANGKALAHATANG  imahe ng “KAPATIRAN” na aming pinagsusumikapang ayusin.

Nasi kong magpahayag sa mula sa dalawang pananaw:

 1. Pananaw ni  Cup (Dahil alam kong malawak ang kanyang pananaw at ako ay nabigyan ng pahintulot magbigay ng malayang pagpuna sa kanyang kaisipan. Hindi ko binalangkas ang kay Rocky dahil di ako nakahingi ng pahintulot na himayin ang kanyang katha)
 2. Pananaw ko bilang isang SORORITY (at isa sa pangkalahatang tagapangalaga ng FRATERNITY AT SORORITY o CONFRATERNITY na kinabibilangan)

ATING BASEHAN:

 1. RA 8049  (AN ACT REGULATING HAZING AND OTHER FORMS OF INITIATION RITES IN FRATERNITIES, SORORITIES, AND ORGANIZATIONS AND PROVIDING PENALTIES THEREFORE.)
 2. PANUNTUNAN NG KAPATIRANG KINABIBILANGAN AT KARANASAN NG MAY AKDA

PAGHIMAY:

“Di tulad ninyo, hindi ko nais ang kumitil ng buhay, ngunit, ito’y nasisiguro kong magsisilbing isang sugat sa inyong mga paniniwala, pananaw at prinsipyo ukol sa maling gawi sa kinagisnang tradisyon.” – cupnoodles

Sa aking pananaw:

–         NAIS : Tulad mo rin, ang pagpatay ay hindi NAIS ninuman. Nagkataong ang mga sangkot ay di sumunod sa takdang patakaran (ang  di pagsunod ay CHOICE ng sangkot,  kagustuhang sumuway  sa regulasyon ng proseso ng pagsasala at pagsubok sa “recruit”, “slave” or”neo”, anuman ang tawag nila, na nagbunga ng pagkitil ng buhay” HINDI ITO KAILANMAN NAGING NAIS NG SAMAHAN. Ito ay bunga ng maluwag na pagpapatupad ng panuntunan at bugso ng damdamin ng kabataang hayok sa pagpapalabas ng mga kakayahan na tila ba ay may pinapatunayan. Maluwag ang hawak ng mga Elders ng samahan. Mali ang paggabay. Mali ang pagkakaunawa sa mga prinsipyo at panuntunan.

–         TRADISYON:  Matanong lamang, ano ba sa inyo ang sinasabing “tradisyon”? Ang tradisyon ba na nasa isipan ay ang “PAHIRAP”,  “SUNTOK”, “TADYAK”, “HATAW” ?  Kung gayon, ang mga iyan din ay aming di sinasang ayunan. Sa panahong inilabas ang RA 8049,  kahit noong bago pa iyan naisabatas, masasabing ang salitang “TRADISYON” ay NAABUSO ng iba.

– Ang “TRADISYON”  ay di lamang  tumutukoy sa pagsubok sa katatagan at tindi ng kagustuhang sumapi ng isang nilalang na ang karamihan nga ay ginagawa sa pamamagitan ng  PISIKAL NA PANANAKIT, tulad ng akala ng karamihan. Ang “TRADISYON” ay higit pa riyan. Ito ay pagpapahalaga sa kapahipakinabang na simulain ng isang KAPATIRAN. Sa simula pa lamang na ito ay maitatag, ang TRADISYONG sinasabi ay ang maging kapakipakinabang sa kumunidad na ginagalawan, paglinangin ang kakayahan ng bawat isa, at magtulungan sa oras ng pangangailangan (hindi sa rambol kundi sa pangangailangang makatapos sa pag-aaral o makaraos sa buhay).

–         Maaring NOON, matindi ang hatawan… maari din namang ngayon, mayroon pa rin, di lang natin alam. Ngunit aking inuulit, maraming ibang paraan upang subukin ang tatag, tyaga, at kagustuhan ng miyembro upang maging karapat dapat sa samahan. Hindi kinakailangang may sakitan. Regulated na nga di ba? Ang tanong sa ibang namumuno ng iba’t ibang kapatiran, o yung mga kasamahan namin sa GREEK LETTER ORGANIZATIONS,  kayo ba ay may pagkilos upang ayusin ang inyong mga hanay?

“Aking hayagang kinukundena ang muling pagpanaw ng isang kabataang estudyante, bunsod marahil ng di umano’y “fraternity hazing” (halaw sa bali-balita jul 31 2012, umaga).” – cupnoodles

Sa aking pananaw:

–         Ako man  ay SANG-AYON ng hindi lamang isang daang porsyento,  kundi isang milyong porsyento pa! GOD IS THE ONLY  ALPHA AND OMEGA (God is our beginning and end)… Walang sinuman ang may karapatang bawiin ang buhay ninuman! Mabuti man o masama ang isang tao, wala sa atin ang pasya upang kitlin ang kanyang buhay.  Iyan rin ang pananaw at pangsang-ayon na aking ginagarantiyahan mula sa mga kasamahan at kakilala mula sa iba’t ibang kapatiran na may PANINIDIGAN SA TAMANG GAWI. KUNG ANAK KO RIN ANG NAGING BIKTIMA, MAGTAGO NA ANG MAYSALA SA PINANGGALINGAN NILA!

–         Maging kami ay hindi natutuwa sa pagkamatay ni G. Marcos o ng iba pang naging biktima ng “hazing”. Kami nga ay nangangalit, nabubuwisit at HUSTISYA din ang aming sigaw para sa kanila! Sa iilan TAONG nagkamali, naging Kriminal, ang LAHAT ng kapatiran ay nahusgahan…. PAANO KAMI HINDI RIN MAGAGALIT? KAMI MAN AY MAY PAGPAPAHALAGA SA BUHAY NA HIRAM.

“Sa kabila ng ilang mga batas at mga alituntunin laban dito, nasisiguro ko….batid kong patuloy pa rin itong nangyayari at mangyayari, ……hindi kailanman mapipigilan, ito ay parte na nang tradisyong kinagisnan.” –cupnoodles

Sa aking pananaw:

–         Ang unang punto na sa kabila ng mga alituntunin, may mga “Kapatiran” pa ring “nanakit (tradisyon sa inyong pagkaunawa)” ngunit HUWAG LAHATIN. May mga pagkilos sa ibang mga nakakaunawang mga “kapatiran”, mga “kapatiran” na ang mga namumuno at ang mga kasapi ay iisa sa pagkondena sa maling gawi at nais isalba ang natitirang paniniwala ng mga taong pinagsisilbihan ang “Fraternity” ay tulad din ng kahit anong Non-Government Organizations na nakikipagtulungan upang mapaunlad ang ating bayan, sa aming hamak at payak na paraan.

–         Ang pagkakamali ay nasa taglay na damdamin at taglay na kahandaan ng isang frat member na sumukat sa kakayahan at determinasyon ng isang bagong recruit. Nariyan din ang kamalian na nagpapabaya ang tinatawag na mga “elders” ng  kapatiran na silang dapat nagbibigay ng tamang gabay sa mga bagong sibol. Ang bagong sibol ay MAPUPUSOK  at salat sa KARANASAN  sa paglagpas sa mga hamon ng buhay kung kaya’t ang kanilang pang-unawa ay masusukat lamang gamit ang isang maliit na kwadrado.  Hindi pa nakakaunawa ng consequences ng kanilang mga maling gawi at kung paano nito sila ibubulid sa pagkakasala at kalaunan paano sila itatapon sa bilibid. NASA TAMANG PAGGABAY NG MGA NAUNA AT MAITUTURING NA PANTAS NG SAMAHAN ang kanilang ikaliligtas sa ganitong mga kamalian.

“Gagawa, pag-aaralan ng masusi at lalapatan ng tamang baybay at gramatiko, ngunit at kapag ito’y na-isabatas na, nariyan na ang mga bagong pamamaraan upang dito’y lumihis (circumvent) ng pasimplehan, o kung minsan ay garapalan at hayagan.” – cupnoodles

Sa aking pananaw:

–  Tama ka sa puntong ito. Ang interpretasyon ng isang batas o patakaran ay sigun sa pang-unawa ng taong nagbabasa. Maarning napakaganda ng layon maging ang pakakatitik nito ngunit kung ang pagkakaunawa ay lihis, ang pagpapatupad ay hahaluan ng pagkaganid sa kapangyarihan o sa huwad na kalakasang dala ng isang samahang sama-sama sa maling gawi, WALA ITONG KWENTA.

– Ngunit, kung ang isang samahan ay may matibay na pundasyon upang isakatuparan ang lahat ng gabay sa tamang gawi, ang batas na tinutukoy ay magkakaroon ng KAHALAGAHAN at ang mga ganitong pangyayari ay maiiwasan.

– Sino-sino ba ang may kasalanan? Ang mga humataw lamang? Ang kanilang mga kasamahan? Ang kanilang mga taga payo? O LAHAT ng may kinalaman sa pag re-regulate ng mga proseso? – Kasama na ang paaralan, ang gobyerno, maging ang mga taong nanunungkulan dito. PALAGAY KO,  kung ang bawat isa ay ginagawa ang kanya-kanya trabaho upang maipatupad ang batas ng MAAYOS at CONSISTENT, hindi ningas kugon,  WALANG MAMATAY, WALANG MAHIHIRAPAN, DADAMI ANG Non Govt Organizations na magiging katuwang ng ating pamahalaan, gamit ang kanya-kanyang kakayahan pinansiyal at material upang tumugon sa pangangailangan ng mga komunidad kung saan sila naroroon.

Bakit nga ba sumasali sa isang ganyang klaseng samahan ang isang teenager? Maaring:

1.  Kulang sa kalinga at pangaral ng mga magulang kung kaya’t naghahanap ng ibang matatakbuhan

2.  Kulang sa suporta, sa pamilya man o sa kumunidad na ginagalawan kung kaya’t naghahanap ng magkakalinga

3. Barkadahan lang (Peer Pressure)

4. May nais patunayan

Sa palagay ninyo, kung ang mga magulang ay laging nariyan para sa kanilang mga anak, kung nagagabayan sila ng maayos, kung MASAYA ang loob ng pamilya, kung ang mga guro ay nakamasid at nakabantay, kung ang mga tao sa paligid ay di mapanghusga at kung ang paaralan ay mahigpit sa pagpapatupad ng alituntunin, MAY SASALI PA BA? – kahit anong ganda ng layunin ng samahan, palagay ko, kakaunti na ang sasali dahil, hindi hungkag ang pakiramdaman ng isang teenager.

Ako at ang iba pang tulad ko ay hindi sumapi dahil sa kung anupaman kundin dahil sa paghanga at pagkilala at respeto sA MGA NAUNA SA AMIN SA KAPATIRAN…MGA TAONG NAGING MAKABULUHAN ANG NAGING PAPEL SA AMING KOMUNIDAD AT SA BAYAN nang walang halong kayabangan o pang aabuso…

Noong ako ay sumali, heto ang kwalipikasyong hinihingi, sa amin lamang ito, hindi saklaw ang iba, may kanya-kanyang panuntunan:

Ang kapatirang aking sinalihan ay naglilinang ng kakayahan, sumusuporta sa katalinuhan. Isa sa mga requirements, matatanggap ka lamang kung wala kang bagsak,General Weighted Average mo ay 2.5 above, at ikaw ay asset . … (valedictorian/ salutatorian or honor student ka, namumuno ng mga mahahalagang organisasyon sa loob at labas ng paaralan, at may kakayahan g manguna sa mga patimpalak ng utak o ng katawan.)

Naniniwala kasi ang samahan na kung ang mga miyembro ay HUMAHARAP SA HIRAP AT NAGSUSUMIKAP MAGTAGUMPAY, nakakapagdesisyon sila na isinasaalang alang ang mga panuntunan ng Diyos at ng tao.

NANINIWALA KAMI NA KUNG ANG ISANG SAMAHAN AY MAY MGA MIYEMBRONG ANG PINAPAIRAL AY YABANG AT PUSON LAMANG, MAARING MAGKAROON NG MALAKING SULIRANIN TULAD NIYANG PATAYAN AT PANG-AABUSO AT MAARING HILAIN PABABA PATI ANG MATITINONG MIYEMBRO.

“Kayong mga nagkukubli sa huwad na gawi. Alam ko, na ang kahinaan ninyo ay ang samahang inyong kinabibilangan. Ang itinuturing ninyong sandigan ay natitiyak na sumasalamin sa inyong kahinaan, aminin ninyo man ito o hindi, ito ang pawang katotohanan. Marahil nababanggit ko ito, sapagkat alam ko na kaya ninyong baluktutin at lumiko sa inyong mga prinisipyo para lamang mabigyan katugunan hiling ng inyong samahan.” – cupnoodles

 

Sa aking pananaw:

 

–         Hindi lahat ng KAPATIRAN ay may ganyang mga miyembro. Batid na meron sa paligid, lalo na ang mga SIRA-ULO, MANGGAGAMIT, GANID, PEOPLE WHO USURP AUTHORITY IN FAVOR OF THEIR BRODS…. SILA ang mga dapat KALAWITIN NI KAMATAYAN. Patawarin naman ako, pero ako at ang iba pang mga tulad ko na nasa tuwid na daan ay NAGGAGALAITI DIN SA MGA HAYUP NA SUMISIRA ng dapat na imahe ng “KAPATIRAN”. Nagpapakahirap kaming umikot sa Pilipinas, gamit ang aming sariling mga resources upang mailinya  lang ang lahat ng pagkilos at alituntunin sa RA 8049, at panatilihin ang pagtanggap ng mga mamayan sa kahalagahan ng existence ng mga FRATERNITIES…. TAPOS ETO? Kayo lang ba ang nagagalit? KAMI RIN!!! Higit pa sa galit ninyo marahil!!!! 

Anong BUTI ang naibibigay ng ISANG FRATERNITY nasa tamang landas?

Di ko alam ang iba, ngunit sa aking sariling karanasan:

–         Nakatapos ako ng Nursing dahil tinulungan ako ng mga brods and sis nang kami ay magipit.

–         Isang tawag lamang, mayroon ako agad volunteers sa medical missions

–         Isang tawag lang, meron kaming taga-linis ng barangay na din na sinasahuran, may dala pang pagkain

–         Isang tawag lang ng kapatid, may sasakyan nang darating kapag may emergency

–         Isang tawag lang, umiikot na ang sombrero para  may tulong nang pang tuition, may pangpaanak, may panglibing ang isang miyembro.

–         Isang tawag lang, may magbibigay na ng tulong at payo sa mga thesis at sa sa kung ano pa mang pangangailangan upang makapagtapos sa pag-aaral

–         Isang tawag lang, may mga pupumunta na upang magbayanihan kung may bahay na bumagsak o nasalanta ng bagyo..

ISANG TAWAG LANG, kapag nagtipon, at may tapat na liderato, kapaki pakinabang ang samahan…

HINDI MAN ITO SA LAHAT NG URI NG KAPATIRAN, pero ito ang aking karanasan sa AMING Confraternity.

MERON NAMANG PAKINABANG. KAHIT PAPAANO.

 Sa pagsagot sa katanungang iniwan: 

“Nanaisin mo rin bang mapabilang sa isang samahang walang iwanan, kahit sa baluktot na paniniwala at mga pangangatwiran?”  -cupnoodles

Aking kasagutan:

– HINDI, WALANG DUDA, DAHIL SA IYONG BANGGIT, ITO AY WALANG KWENTA. Yang ganyang klase ay di dapat tinatangkilik o inaayunan, tama kang malupit!

NGUNIT:

Kung ang pamunuan, mga elders at ang mga kasapi ng kapatiran ay NASA TAMANG LANDAS at  NANATILING SUMUSUNOD SA TAMANG GAWI… MAAARI KONG PAYAGAN ANG AKING MGA SUPLING, KUNG KANILANG NANAISIN… SISIGURADUHIN ko lamang na ang samahan ay dadaan sa aking mapanuring mata at sumusunod sila sa nararapat na patakaran at layunin.

Tutal naman, sa aming magkakapatid, tatlo kaming pumasok sa iisang KAPATIRAN…DI MINSAN MAN NAGSISI…

Heto lang po ang akin. Hindi ko kayo pinipigilang humusga o magbigay ng opinyon. Salamat sa pagbabasa. 

 

Advertisements

About chilledhoney

"INVICTUS" panulat na matalinhaga, panulat na tumatama… ang kaisipan at kahulugan ay napag-iisa…. mga kaisipang minsan ay matindi at maanghang pagkawika, ngunit minsan nama’y payak, humahaplos sa kamalayan, puso at isipan…. at sa aking maikling panahong paikot ikot dito sa harding aking tambayan… oras ay di ko namamalayan… sa mga puna at palagay, ako ay nasisiyahan…. napakasarap pakawalan ang malayang kaisipan….

Posted on August 13, 2012, in FREE FLOW, KARANASAN. Bookmark the permalink. 56 Comments.

 1. Napaka informative naman nito. Sana kung sino man ang nagnanais na sumali sa kapatiran ay mabasa nila muna ang pahayag mong ito at ng magbigay liwanag sa kanilang isip ang mga kaukulang aksiyon na kanilang gagawin….Salang sala at punong puno ng kaalaman, edukasyon at leksiyon. Maging gabay nawa sana itong iyong akda sa mga nagnanais sumali sa isang kapatiran.;-)

  • paki post sa FB kung meron MYR…

   Nais kong magbukas ng kamalayan sa Fraternities… ang mai correct din ang ibang Frats at ang maliwanagan ang madla tungkol sa “kapatiran” na matagal nang naririnig ngunit ngayon lang inihahantad….

 2. hindi lang isang paghimay to, eh…

 3. sabi na at dudugo ang ilong ko eh.. ehehehehe… minsan na rin akong nasali sa isang samahan na ang tanging layunin ay hindi makatulong kundi makapag hasik ng lagim.. lilinawin ko lang na hindi ako aswang o bampira.. kaya nga nung nalaman ko na walang saysay na mamalagi pa ako sa grupo na yun ay agad akong tumiwalag dahil hindi tama na ibuwis ko ang kinabukasan ko sa mga prinsipyong alam ko ay mali… mahirap ang tumiwalag, pero napatunayan ko naman sa sarili ko na kung ano ang pinasok ko ay kaya kong labasan… maganda ang pagkakalahad mo honey.. naway maraming sumali sa inyong kapatrin na maganda ang layunin sa baway miyembro at sa lipunan… mabuhay! *bow* *ms universe wave* *lakad nakapamewang* *smile*

 4. ayun o pang youngblood na nga to eh!

 5. ‘wag kakantiin si ate honey… Sampung libo ang reresbak.. ^_^.
  (share ko sa fb ‘to ha)

  • heheheheh…resbak talaga?

   against ako sa frat wars!!!!

   Uy Sis, thanks for sharing the post sa FB ha? nakita ko na 🙂

   • Baka nmn kasi resbak nyo eh civic activities.. Kung ipalinis nyo kaya ang buong Pilipinas at di na mkakapalag. Ala! Paano yun.. Heehe (baka kasi gusto mo bilhin ang pinas ng malinis na hihi)

    You’re welcome nAman … Sa uulitin… 🙂

    • Nag relief mission na ang mga taga ibang chapters… masaya ako 🙂

     nake, ang hirap maglinis ng Pinas…. walang disiplina ang mga Pipz….

     kung tatanungin mo ako… malaking work iyan….pag ako na may ari ng pinas, yan ang unahin ko 🙂

 6. Nasabi ko na sa pahina ni cupnoodles na may mabuting layunin ang kapatiran. Naisalaysay mo, naibahagi mo ang mga naranasan mong mabuti pero taon-taon, kapag nagbubukas ang klase kadalasan, hindi rin natin maiwasan ang napapabalitang may namatay dahil sa hazing.

  Napakaraming paraan para patunayan ang pagiging tunay na “kapatid” o kung anumang tawagan ng mga kasapi. Isolated case iyan pero yong sinasabing isolated case taun-taon nanlalagas ng buhay dahil sa mga pagpapahirap. Malamang may mga “usapan” na nagaganap sa hanay ng kapatiran pero palagay ko hindi iyon nasusunod dahil nga kahit itanggi natin, meron at merong namamatay. Paano pa mapapakinabangan ng namatay ang kahalagahan ng kapatiran? Wala na. Pinalungkot pa ninyo ang buhay ng mga naiwan nilang pamilya.

  Para sa mga mag-aaral. Lagi kayong may choice. Hindi sagot ang fraternity upang maitawid ang nais ninyong pagtatagumpay bagkus makakatulong lamang ito pero ang kapangyarihan ninyong itawid ito sa paraang hindi kayo mapapahamak ang mas mahalaga. Palagay ko lamang.

  Laging kakabit ng lipunan, ng pamilya t ng sarili ang bawat nagaganap sa ating paligid. Direct or inderictly, kabahagi tayo sa mga kaganapan.

  KUNG MAAARI LAMANG, TIGILAN NA ANG NAKAMAMATAY NA PAGPALO. Kung hindi man mamatay ay kung madurog ang buto o may matamaang sensitibong bahagi ng katawan, paano na?

  Hindi ko kinokondena ang FRATERNITY ayon sa pagkakatatag, labis kong tinututulan ang KARAHASANG namamayani dahil lamang nais ninyong patunayan na kayo ay may BAYAG O PUKE bilang tao.

  Bakit hindi na lamang, paglinisin ng basura sa Manila Bay ng isang linggo?

  Bakit hindi na lamang papuntahin sa bundok para magtanim ng puno ng isang linggo?

  Bakit hindi na lamang pabisitahin sa mga maysakit/ospital at mangausap?

  Opinyon ko lamang.

  • hahahahahah !!!!

   Wagas na Wagas ang pagkakalahad mo Ginoong Kulisap…Gusto ko at ramdam ko ang damdaming nagpupuyos para sa maling gawi…

   Una sa lahat, ako at ang iba pang tulad ko ay hindi sumapi dahil sa kung anupaman kundin dahil sa paghanga at pagkilala at respeto sA MGA NAUNA SA AMIN SA KAPATIRAN…MGA TAONG NAGING MAKABULUHAN ANG NAGING PAPEL SA AMING KOMUNIDAD AT SA BAYAN nang walang halong kayabangan o pang aabuso…

   Noong ako ay sumali, heto ang kwalipikasyong hinihingi, sa amin lamang ito, hindi saklaw ang iba, may kanya-kanyang panuntunan:

   Ang kapatirang aking sinalihan ay naglilinang ng kakayahan, sumusuporta sa katalinuhan. Isa sa mga requirements, matatanggap ka lamang kung wala kang bagsak,General Weighted Average mo ay 2.5 above, at ikaw ay asset . … (valedictorian/ salutatorian or honor student ka, namumuno ng mga mahahalagang organisasyon sa loob at labas ng paaralan, at may kakayahan g manguna sa mga patimpalak ng utak o ng katawan.)

   Naniniwala kasi ang samahan na kung ang mga miyembro ay HUMAHARAP SA HIRAP AT NAGSUSUMIKAP MAGTAGUMPAY, nakakapagdesisyon sila na isinasaalang alang ang mga panuntunan ng Diyos at ng tao.

   NANINIWALA KAMI NA KUNG ANG ISANG SAMAHAN AY MAY MGA MIYEMBRONG ANG PINAPAIRAL AY YABANG AT PUSON LAMANG, MAARING MAGKAROON NG MALAKING SULIRANIN TULAD NIYANG PATAYAN AT PANG-AABUSO AT MAARING HILAIN PABABA PATI ANG MATITINONG MIYEMBRO.

   Ako man at sang-ayon na alisin ang nakamamatay na PALO O anumang paraang ng pagpapahirap na kumikitil ng buhay. KAYA NGA BA KAMI AY UMIIKOT SA AMING SARILING HANAY UPANG I-EMPHASIZE O BIGYANG DIIN ITO. Anak ng pitumpo’t pitong puting bak! ANG MAY SALA AY NARARAPAT NA MAGBAYAD! GRRRRRRRRRRR!!!!!!

   At tama ka…maraming ibang paraan ng pagsusukat kung ang miyembro ay nararapat…

   Hmmmmmm…..

   Parang gusto kong ipatupad ang iyong mga suhestiyon hahahhahah!!!! MASELAN NA ISYU ngunit kailangang PAGNILAYAN AT PAG-ARALAN….DAHIL KARAMIHAN NG ESTABLISHED FRATS AY 50 – 70 YEARS NA ANG EXISTENCE, HINDI NATIN MASASABING BASTA ITO ITIGIL…mAY NAGAWANG MABUTI ANG KARAMIHAN, KAILANGAN LANG NATING HIGPITAN ANG PAGPAPATUPAD NG MGA REGULASYON AT KAILANGAN NG MAS MATAAS NA KAMALAYAN.

   Seriously, OO, dapat pakaingatan na walang magbuwis ng buhay dahil ang buhay ay hindi atin para kitlin. at sa aming hanay, may ibang paraan na ng pagtanggap, alinsunod sa nararapat… hindi pa perpekto, ngunit pinagsusumikapan…

   Maraming salamat Ginoo.

   Ang iyong opinyon na matapang ay aking nirerespeto..

   • Palagay ko nasa layunin ng mga fraternity ang makibahagi sa kanilang bayan, ‘manong sa mga bagong salta ay maituro na ang pagpapahalaga sa paligid, sa Bayan, sa kapuwa maging sa Diyos. Hindi ba’t mas kahanga-hanga iyan?

    Ang tanong ko, pagkatapos mahataw/mabinyagan, naging matapang ba ang miyembro? Naging buo ba ang prinsipyo niya sa buhay? O nagiging dungawan lamang iyon para mamumuo sa kaniya ang paghihiganti sa mga susunod na miyembro? Kapag nilapatan mo ba ng kaparusahang pisikal, anong kasiyahan naman ang nakukuha ng nagpaparusa? Naramdaman niyang bang bidabest siya?

    Sigurado ako, hindi kriminal ang mga nagpaparusang iyan maliban na lamang kung talagang bisyo niya o tanggap niyang may mamamatay. Dadalawin siya ng agam-agam sa buhay niya kung alam niyang siya ang naging mitsa sa kawakasan ng buhay ng kaniyang kapuwa. Maparusahan man ng batas, pero mas matinding kaparusahan ang bagabagin ng budhi, araw-araw, kada oras hanggang may hininga. Kung… kung ganun nga.

    Kaya ang sagot diyan, ang KALAYAAN ng bawat isang indibidwal na pumili ng dapat niyang gawin sa kaniyang buhay. Wala naman yatang pilitan sa fraternity para sumapi, hindi ako sigurado.

   • ” ‘manong sa mga bagong salta ay maituro na ang pagpapahalaga sa paligid, sa Bayan, sa kapuwa maging sa Diyos. Hindi ba’t mas kahanga-hanga iyan?”

    – Palagay ko Ginoo, iyan ay nasa prinsipyo ng lahat ng samahan… Ngunit ang nakakalungkot, hindi ito isinasaalang-alang ng mga TAONG nagpapatupad ng prinsipyo… mayroong tahasang nag-sasaalang alang, may tahasang lumiligwas…kalungtukan 😦

    “Ang tanong ko, pagkatapos mahataw/mabinyagan, naging matapang ba ang miyembro? Naging buo ba ang prinsipyo niya sa buhay? O nagiging dungawan lamang iyon para mamumuo sa kaniya ang paghihiganti sa mga susunod na miyembro? Kapag nilapatan mo ba ng kaparusahang pisikal, anong kasiyahan naman ang nakukuha ng nagpaparusa? Naramdaman niyang bang bidabest siya?”

    – Hindi dapat iyan ang layon ng “binyag”…

    Ang kasagutan sa lahat ng iyong katanungan ay “HINDI DAPAT IYAN ANG MAGING MINDSET DAHIL ANG GANYANG GAWI AY MALING MALI.” . Maaring noon, ay ganyan ang kalarakaran, ngunit sa kasalukuyang panahon, LAHAT AY DAPAT MATUTO SA MGA KAPAHAMAKAN AT KAMALIANG DULOT NG GAWING ITO.

    Konsyensya ang kalaban…. kumitil ng buhay ay laban sa batas ng Diyos at sa batas ng tao… hindi mapapagkatulog ang taong nalukuban ng panandaliang lakas mula sa damdaming nagyayabang….ITO AY KANYANG PAGSISIHAN HABANG SIYA AY NABUBUHAY…HARINAWA… IPINAGDARASAL NA ANG KAUNTING KABUTIHAN SA PUSO AY MANGIBABAW…

    DAPAT…WALANG PILITAN. Ito ang nararapat. ito ang panawagan sa lahat ng kapatirang nabubuhay pa sa ngayon.

just speak your mind

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: