Unusually unconditional…

This is UNUSUALLY UNCONDITIONAL…

Trusting not the person but the feelings…

Trusting not the action but the words…

Holding on not to the being but to the soul…

This is UNUSUALLY UNCONDITIONAL…

Risks taken, no buts,

Actions taken, no what ifs…

Prayers said, no doubts…

Anticipating not the future but living fully today…

Advertisements

About chilledhoney

"INVICTUS" panulat na matalinhaga, panulat na tumatama… ang kaisipan at kahulugan ay napag-iisa…. mga kaisipang minsan ay matindi at maanghang pagkawika, ngunit minsan nama’y payak, humahaplos sa kamalayan, puso at isipan…. at sa aking maikling panahong paikot ikot dito sa harding aking tambayan… oras ay di ko namamalayan… sa mga puna at palagay, ako ay nasisiyahan…. napakasarap pakawalan ang malayang kaisipan….

Posted on May 15, 2012, in DICTATES OF THE HEART, FREE FLOW, STATE OF MIND and tagged , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. hmmm, i have a feeling na ang isang paru-paro ay isang prayer warrior… un lang.

    • I strongly believe in the power of prayers…when things are beyond my control and my understanding…I just close my eyes and submit to His will….bad things happen coz my human nature fails me, not because God had deliberately let it happen…”For everything there is a purpose….according to His perfect will in His perfect time…”…mas masarap magmeditate kung may mainit na sabaw 🙂

just speak your mind

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: